NL  |  FR  |  ENG

 • +32 475 91 98 91
 • +32 16 23 45 23
 • info@aegetec.com
 • +32 16 26 18 25


Pro- Actieve Brandbestrijding

BRAND PREVENTIE REDUCEREN BRANDRISICO
TOEGANKELIJKHEID
Een “brandpreventie” blijft een grote uitdaging. Het beschermen van het leven van mensen, het bedrijf en de goederen is van groot belang.
De door Aegetec ontwikkelde technologie kan u hierbij helpen. Met behulp van de NitroProtect technologie wordt een atmosfeer gecreëerd waarin het brandgevaar aanzienlijk wordt verminderd.
Hoe werkt NitroProtect werken?
NitroProtect is een proactieve brandpreventiesysteem. Via onze technologie wordt het zuurstofgehalte in de ruimte tot een bepaald niveau gereduceerd  ( LOX – Low OXygen) door de injectie van stikstof.De mate van zuurstofreductie hangt af van de te beschermde ruimte, goederen en last but not least de mate van menselijke activiteit.
Het stikstofgas wordt gegenereerd uit de omgevingslucht op basis van gasscheiding. Voor de productie van stikstofgas is er dus geen enkele afhankelijkheid van externe leveranciers vereist vermits omgevingslucht steeds beschikbaar is.  Zodoende is de veiligheid STEEDS gegarandeerd.
De voordelen van een pro-actieve brandbestrijding zijn:

 • Brandgevaar aanzienlijk verminderd.
 • Geen schade door rook of brand blussen actie
 • Besparing op structurele veiligheid maatregelen
 • Blijvende toegankelijkheid  personen

url

Het systeem van Aegetec is een totaalsysteem dat niet enkel een bepaald zuurstofgehalte continu garandeert maar is ook voorzien van een monitoring system met continue toegangscontrole, mogelijke calamiteiten,  alarmen;  alles wordt centraal beheerd en gevisualiseerd door een Siemens computer.

De beschermde ruimtes blijft toegankelijk voor gezonde en medisch gecontroleerd personeel.

Stikstofproductie on site
De benodigde stikstof wordt op een  economische wijze ter plaatse geproduceerd door middel van  een stikstof generator.

Voordelen van het gebruik van stikstof voor de LOX

 • Uit de omgevingslucht
 • Productie op locatie
 • Niet-toxisch
 • Verdeelt snel en gelijkmatig
 • Geen opslag (buffer) vereist

TOEPASSINGEN
862776.nitroprevent
 • Hoogbouw diepvriezer
 • Geautomatiseerd magazijn
 • Fruitbewaring
 • IT rooms
 • Safes
 • Musea
 • Telecommunicatie
 • Server rooms
 • Archieven
 • Opslag granen, tabak, rijst etc

 

 

Versturen naar vriend
Volg ons