NL  |  FR  |  ENG

 • +32 475 91 98 91
 • +32 16 23 45 23
 • info@aegetec.com
 • +32 16 26 18 25


in ‘t kort

Aegetec specialiseerde zich enerzijds in indus-triële vloeistof- en gasfiltratie, de droging en pre- of post-koeling ervan, en anderzijds in de studie van oplossingen, de bouw en installatie van gasgeneratoren (N2 – H2 – O2). Wij zijn er dan ook van overtuigd dat met onze kennis en onze ervaring met de meest uiteenlopende problemen, u mogelijk kan helpen bij de benadering van een concreet probleem. Hoe complexer, hoe meer wij geïnteresseerd zijn. Uitdagingen waarvoor wij trachten u op een objectieve basis diverse oplossingen voor te stellen. Immers een bepaald probleem laat zich immers niet altijd vangen in de enige en ideale oplossing. Indien zou blijken dat een oplossing niet direct voorhanden is, dan ontwikkelen wij samen met u de oplossing met de eventuele mogelijkheid van een NDA clausule.

 

Aegetec's Flow Chart
Wij bieden Turn-key oplossingen en full service;

 • Probleem analyse
 • Oplossing
 • Installatie
 • Start-up
 • Opleiding
 • Periodieke controles/Monitoring
 • Onderhoud.

Bel me terug

Verplicht

Recent Realisation

Share To Friend
Follow Us